Geschiedenis van Handelsonderneming M. Pieper

De firma M. Pieper & Zn B.V. is op gericht door gebroeders G Pieper en J Pieper in 1948. Ze hielden zich bezig met de elektrotechnische installaties. Door de contacten die hun vader, de heer M Pieper, had in de landbouwindustrie, hij was graan handelaar, kwam het accent steeds meer te liggen op het bewaren van landbouwproducten. Vooral voor de aardappelen werden methoden bedacht om deze langer en beter te kunnen bewaren. Ventilatie en verwarming speelden hierin een grote rol.

In 1983 heeft de oudste zoon van G Pieper, M.J. Pieper, een deel van het bedrijf van zijn vader overgenomen. Dit was de tak van de verwarming met bij behorende werkzaamheden. Hier konden bedrijven en particulieren terecht voor hun verwarming, sanitair, loodgieters werk, kortom voor al het installatiewerk op één adres.

Op 1 mei 2010 is de zaak van naam veranderd en overgegaan in V.O.F. M Pieper & Zn. De twee vennoten zijn M.J. Pieper en M Pieper, op 1 januari 2015 is M.J. Pieper met pensioen gegaan en wordt het bedrijf voortgezet door M. Pieper, in 2020 is het bedrijf omgezet in een B.V.